— one way or another —
Blake Langermann & Val
[Outlast]

https://i.imgur.com/IvbmIhc.png https://i.imgur.com/IosPlp0.png

— Описание эпизода —

One day, maybe next week
I'm gonna meetcha, I'm gonna meetcha, I'll meetcha.

Кое-что о путешествиях Блейка по шахтам и его участии в пришествии Антихриста на землю.